Burgemeester Wielsbeke geeft eerste spadesteek ​ voor Storm-windpark

• Ingebruikname voorzien in het najaar van 2014 • Omwonenden kunnen zich tot en met 30 november inschrijven voor bewonersparticipatie

In de gemeente Wielsbeke (West-Vlaanderen) heeft burgemeester Jan Stevens, samen met het schepencollege, de officiële eerste spadesteek gegeven voor de bouw van het Storm-windpark op de industriezone D’Hooie.

Het windpark zal bestaan uit drie windturbines met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 6,9 MW. Die zullen voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het elektriciteitsverbruik van 3.930 gezinnen. De ingebruikname van de windturbines is voorzien in het najaar van 2014.

“Dit windpark, de talrijke zonnepanelen bij de bedrijven in deze zone en de twee reeds vergunde toekomstige grootschalige projecten van vergistingsinstallaties zullen er op termijn voor zorgen dat  industriezone D’Hooie zal uitgroeien tot een epicentrum van de productie van groene energie”, aldus burgemeester van Wielsbeke Jan Stevens.

“De plannen voor ons windpark in Wielsbeke dateren uit 2008,” zegt gedelegeerd bestuurder Jan Caerts van Storm. “Zowel het gemeentebestuur als de inwoners van Wielsbeke hebben het project altijd voluit gesteund. We zijn dan ook blij dat we vandaag, zij aan zij met de burgemeester en de schepenen, kunnen beginnen aan de bouw.”

Inwoners van de gemeenten Wielsbeke, Waregem, Zulte en Dentergem kunnen mee investeren in het windpark. Nog tot en met 30 november kunnen ze zich op de website van Storm, www.storm.be, inschrijven voor de bewonersparticipatie. Die verloopt via de coöperatieve Storm CVBA. Eén aandeel kost 125 euro. Elke inwoner van de deelnemende gemeenten kan maximaal 24 aandelen kopen. Wie tenminste één aandeel koopt, kan groene stroom afnemen aan een voordelig tarief.

- einde -

Over windpark Wielsbeke

Het Storm-windpark in Wielsbeke zal bestaan uit drie windturbines met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 6,9 MW. Het windpark wordt gepland op de industriezone D’Hooie in de deelgemeente Sint-Baafsvijve. Het windpark zal vanaf 2014 voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het elektriciteitsverbruik van 3.930 gezinnen. Inwoners van de gemeenten Wielsbeke, Waregem, Zulte en Dentergem kunnen tot en met 30 november 2013 inschrijven voor de bewonersparticipatie via de coöperatieve Storm CVBA. Voor meer informatie, surf naar www.storm.be/NL/bewonersparticipatie

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be