Burgemeester en schepenen Geel geven eerste spadesteek voor Storm-windpark langs E313

Geel, 12 maart 2014 – In de stad Geel hebben burgemeester Vera Celis en schepenen Bart Julliams, Leen Beke en Marleen Verboven samen met Jan Caerts, gedelegeerd bestuurder van Storm, de officiële eerste spadesteek gegeven voor de bouw van het Storm-windpark op bedrijventerrein Liessel.
  • De bouw gaat van start. Ingebruikname voorzien voor het najaar van 2014.
  • Open werf later dit jaar voor inwoners van Geel en andere geïnteresseerden.

Het windpark zal bestaan uit drie windturbines met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 6 MW. Die zullen voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het elektriciteitsverbruik van 4.700 gezinnen. De ingebruikname van de windturbines is voorzien in het najaar van 2014.

“De plannen voor ons windpark in Geel dateren uit 2009”, zegt gedelegeerd bestuurder Jan Caerts van Storm. “De uiteindelijke inplanting van de windturbines is vastgelegd in nauw overleg met de inwoners en het stadsbestuur van Geel. We zijn dan ook blij dat we vandaag, zij aan zij met de burgemeester en de schepenen, kunnen beginnen aan de bouw.”

“Voor Don Quichot waren windmolens een stuk van een waanidee, voor ons een deel van een droom voor een duurzamere toekomst”, aldus schepen van duurzaamheid en milieu Bart Julliams.

Storm zal later dit jaar een open werf organiseren voor de inwoners van Geel en andere geïnteresseerden.

Inwoners van de stad Geel zullen via de coöperatieve Storm CVBA de mogelijkheid krijgen om te delen in de winsten van de windturbines in hun stad. Er kan ook groene stroom worden afgenomen aan een gunsttarief. Storm zal hierover informatievergaderingen organiseren zodra het windpark gebouwd is in het najaar van 2014. Wie interesse heeft, kan nu alvast een kijkje nemen op de website www.storm.be en zich inschrijven op de nieuwsbrief.

- einde -

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be