Buurtbewoners genieten mee van de winsten ​ van het nieuwe windpark in Geel.

Storm informeert buurtbewoners over de mogelijkheid om coöperant te worden.

Het Storm-windpark in Geel, gelegen aan de E313, is zo goed als af. In de loop van december zal het windpark operationeel zijn en zullen maar liefst 4.600 gezinnen kunnen genieten van groene energie. De inwoners van Geel krijgen de kans om mee te investeren in het windpark en zo te delen in de winsten. 

Het windpark, aan de E313, staat er ondertussen helemaal. 3 windturbines met een mast van 100 meter en wieken van 50 meter lang. Dat komt dus neer op een tiphoogte van 150 meter. Nog dit jaar zal het windpark operationeel zijn. Maandag en dinsdag (15 en 16/09) informeert Storm de buurtbewoners over de mogelijkheid om medeaandeelhouder te worden van het windpark in Geel.

Bewonersparticipatie via de coöperatieve Storm

Vanaf maandag krijgen de inwoners van Geel via de coöperatieve Storm CVBA de mogelijkheid te delen in de winsten van de windturbines in hun gemeente. Eén aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Elk gezinslid kan tot 24 aandelen kopen. De coöperatieve investeert die opbrengsten in de windparken van Storm. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%. Verder kunnen de coöperanten groene stroom afnemen aan een gunsttarief.

Maandag en dinsdag zijn de bewoners van Geel vanaf 19u30 uitgenodigd in zaal De Waai. Jan Caerts, Gedelegeerd Bestuurder van Storm,  zal er toelichting geven over het windpark, de werking van de coöperatieve en de mogelijkheid om mee te investeren. “We vinden het belangrijk dat de buurtbewoners rechtstreeks voordeel hebben aan het Storm-windpark in hun buurt,” zegt Caerts. “Het is daarom vanzelfsprekend dat we de opbrengst van de productie van groene stroom met hen delen.”

Alle geïnteresseerden uit Geel zijn van harte welkom. Alle documentatie is vanaf maandag ook online te vinden op www.storm.be/NL/bewonersparticipatie

Over windpark Geel

De drie Storm-windturbines in Geel hebben een gezamenlijk elektrisch vermogen van 6 MW. Ze zijn goed voor een jaarlijkse productie van 16.000 MWh aan groene stroom, het equivalent van het jaarverbruik van 4.600 gezinnen. Het windpark zal in de loop van december operationeel zijn.

- einde -

 

Meer info

Eveline D.Milonas, PR & Communicatie

T.:            03/210 07 06

M.:          0491/72 06 67

E.:            [email protected]

 

Praktisch:

Maandag 15 en dinsdag 16 september

De informatievergaderingen starten om 19u30

Adres: Zaal De Waai  (Possonsdries, 2440 Geel)

of online via: http://www.storm.be/NL/bewonersparticipatie

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

[email protected]

www.storm.be