De werf van het hoogste windpark van het land in Meer stelt haar deuren open

Iedereen welkom op zondag 12 juli

Antwerpen/Hoogstraten, 12 juli 2015 - Het Storm-windpark in Meer, gelegen achter de Transportzone aan de E19, is in volle aanbouw. Windparkontwikkelaar Storm bouwt er drie turbines met een tiphoogte van 200 meter. In het voorjaar van 2016 zal het windpark operationeel zijn en groene stroom produceren voor zo'n 7.700 gezinnen. Op zondag 12 juli zijn de inwoners van Hoogstraten en Zundert, en alle andere geïnteresseerden, welkom om de werf te bezoeken.

Het windpark, achter de Transportzone aan de E19, zal bestaan uit 3 windturbines met een mast van 143 meter en wieken van 57 meter lang. Dat komt dus neer op een tiphoogte van 200 meter. Daarmee worden de turbines de hoogste van het land.

“Het is best indrukwekkend om een windturbine en de onderdelen van dichtbij te zien. Aangezien deze turbines de hoogste van België worden, willen we iedereen graag de kans bieden de werf te komen ontdekken”, vertelt projectleider Filip Léonard van Storm. “Daarom organiseren we op zondag 12 juli een open werf voor de inwoners van Meer en alle andere geïnteresseerden. We verwachten dat er tegen dan al 1 windturbine recht staat. De onderdelen van de andere windturbines kunnen op de grond bezichtigd worden.”

Over windpark Meer

De drie Storm-windturbines in Meer hebben een gezamenlijk elektrisch vermogen van 9.6 MW. Ze zijn goed voor een jaarlijkse productie van 27.000 MWh aan groene stroom, het equivalent van het jaarverbruik van 7.700 gezinnen. Het windpark zal in het voorjaar van 2016 operationeel zijn.

Bewonersparticipatie via de coöperatieve Storm

Binnenkort krijgen de buurtbewoners via de coöperatieve Storm CVBA de mogelijkheid te delen in de winsten van de windturbines. Eén aandeel in de coöperatie kost 125 euro. Elk gezinslid kan tot 24 aandelen kopen. Later dit jaar vinden er informatievergaderingen plaats om de buurtbewoners op de hoogte te brengen over de werking van Storm CVBA.

Praktisch

Locatie van de open werf:  achter de Transportzone aan de E19. De werfingang is toegankelijk via de Krochtenstraat of de Brusselstraat. Wie met de fiets komt, kan gebruik maken van de gratis fietsenstalling aan de werfingang. Wie met de auto komt, kan parkeren op de aangegeven parking in de Riyadhstraat of de Brusselstraat.

Eveline D.Milonas

Storm Management NV

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be