Definitief inplantingsplan voor Windpark E40 in het oosten van Vlaams-Brabant

Definitief inplantingsplan voor Windpark E40

Leuven/Antwerpen/Oostende - Storm en Elicio hebben het definitieve inplantingsplan bekendgemaakt voor het Windpark E40 in Boutersem, Tienen en Hoegaarden. Het inplantingsplan bestaat uit 16 windturbines met een maximale tiphoogte van 150 meter.

Over het Windpark E40 werd de afgelopen jaren uitgebreid overleg gepleegd met alle betrokken stakeholders.

Een eerste versie van het inplantingsplan, bestaande uit 30 windturbines met een tiphoogte van 150m, werd openbaar gemaakt in 2014. Omwonenden en andere betrokken konden hun opmerkingen overmaken op dit inplantingsplan.

Op basis van deze opmerkingen kwam in 2015 een aangepast inplantingsplan tot stand dat bestond uit 19 windturbines met een tiphoogte van 150m tot 200m.

Na verder stakeholderoverleg is nu het definitieve inplantingsplan vastgelegd. Dat bestaat uit 16 windturbines met een maximale tiphoogte van 150m.

Voor dit inplantingsplan zullen Storm en Elicio in het najaar van 2018 een omgevingsvergunning aanvragen.

Omdat het project de afgelopen jaren significante wijzigingen onderging, hebben Storm en Elicio besloten een nieuwe MER-procedure op te starten. Het milieueffectenrapport zal dit najaar, samen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning, ter inzage worden gelegd tijdens het openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek zullen nieuwe informatievergaderingen georganiseerd worden voor de buurtbewoners.

Meer informatie is te vinden op de website www.windparkE40.be.

- einde -

Meer info

Eveline D.Milonas, PR & Communicatie Storm
T.: 03/210 07 06
M.: 0491/72 06 67
E.: eveline.d.milonas@storm.be

Filip Dewulf, Director Public Affairs Elicio
T.: 059/569700
E.: Filip.dewulf@elicio.be

Inplantingsplan online beschikbaar op: www.windparkE40.be

Over Storm

Storm is een Belgische windparkontwikkelaar. De belangrijkste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA, PMF Infrastructure Fund NV, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, Black Swan NV en Clean Energy Invest CVBA. Omwonenden kunnen participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CVBA.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Over Elicio

Elicio, onderdeel van de Nethys groep, is een Belgische energieproducent, internationaal actief binnen de sector van hernieuwbare energie.  Als elektriciteitsproducent halen we onze energie voornamelijk uit wind.  Het gaat steeds om hoogtechnologische installaties, gerealiseerd in goed nabuurschap. Meer info op www.elicio.be

Eveline D.Milonas

Storm Management NV

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be