Informatiemomenten gepland rond definitieve inplanting Windpark E40.

Buurtbewoners welkom op vier informatiemomenten.

Leuven/Antwerpen/Oostende - Storm en Elicio plannen de bouw van een windturbinepark aan beide zijden van de autosnelweg E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. Voor dit windpark wordt binnenkort een omgevingsvergunning aangevraagd. De ontwikkelaars organiseren nu informatiemomenten waarop het definitieve inplantingsplan zal worden voorgesteld. 

De voorbije jaren is er uitgebreid overlegd met alle betrokken stakeholders over het inplantingsplan van het windpark dat Storm en Elicio plannen langsheen de E40 in Vlaams-Brabant.

Dat overleg heeft geresulteerd in een definitief inplantingsplan dat voorziet in de bouw van 16 windturbines in Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. De tiphoogte van de turbines zal maximaal 150m bedragen. 

In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het windpark is het milieueffectenrapport intussen voorlopig goedgekeurd. De vergunningsaanvraag zelf zal in het voorjaar van 2019 worden ingediend.

Volgende week worden inwoners van de betrokken gemeenten uitgenodigd op informatiemomenten. Het definitieve inplantingsplan en het verdere verloop van de vergunningsprocedure worden dan toegelicht door medewerkers van Storm en Elicio.

De informatiemomenten zullen plaats vinden op volgende data en plaatsen:

  • maandag 21 januari 2019 van 16u30 tot 19u30: Zaal De Velpe, Velpestraat 47 in 3360 Opvelp
     
  • dinsdag 22 januari 2019 van 16u30 tot 19u30: Stedelijk ontmoetingscentrum “De Koepel”, St. Laurentiusstraat 19 in 3300 Goetsenhoven
     
  • woensdag 23 januari 2019 van 16u30 tot 19u30: Zaal Kapittel in het Kouterhof, Stoopkensstraat 2 in 3320 Hoegaarden
     
  • donderdag 24 januari 2019 van 16u30 tot 19u30: Buurthuis Vertrijk, Schoolstraat 3 in 3370 Boutersem

- einde -

Meer info

Eveline D.Milonas, PR & Communicatie Storm
T.: 03/210 07 06
M.: 0491/72 06 67
E.: eveline.d.milonas@storm.be

Jan Vercauteren, Project Manager
T.: 059/569700
E.: jan.vercauteren@elicio.be

Inplantingsplan online beschikbaar op: www.windparkE40.be

Over Storm

Storm is een Belgische windparkontwikkelaar. De belangrijkste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA, PMF Infrastructure Fund NV, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, Black Swan NV en Clean Energy Invest CVBA. Omwonenden kunnen participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CVBA. Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Over Elicio

Elicio, onderdeel van de Nethys groep, is een Belgische energieproducent, internationaal actief binnen de sector van hernieuwbare energie.  Als elektriciteitsproducent halen we onze energie voornamelijk uit wind. We zijn actief in zowel onshore als offshore windenergie. Het totaalvermogen van onze operationele projecten bedraagt ruim 250MW. Meer info op www.elicio.be.

Eveline D.Milonas

Storm Management NV

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be