Nieuw openbaar onderzoek Windpark E40 Vlaams-Brabant

Aantal windturbines wordt aangepast, hoogte wordt herzien

Leuven/Antwerpen/Oostende - Storm en Elicio brengen een aantal wijzigingen aan in de lopende vergunningsaanvraag voor het Windpark E40 Vlaams-Brabant. De tiphoogte van de windturbines wordt beperkt tot 122m en de vijf windturbines ter hoogte van Outgaarden worden geschrapt. De wijzigingen zijn het gevolg van luchtvaartbeperkingen. Een nieuw openbaar onderzoek start vandaag, zondag 20 oktober.

Dit voorjaar dienden Storm en Elicio een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de bouw van zestien windturbines langsheen de autosnelweg E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. In de maanden juni en juli vond het openbaar onderzoek plaats in deze vier gemeenten.

Aangepaste plannen

Storm en Elicio brengen nu twee wijzigingen aan in hun vergunningsaanvraag:

  • De vijf windturbines ter hoogte van Outgaarden geschrapt. De nieuwe plannen voorzien dus in de bouw van 11 windturbines in plaats van 16.
  • De tiphoogte van de windturbines wordt verlaagd tot 122m. 

"Beide wijzigingen worden doorgevoerd op vraag van Defensie," zegt Eveline D. Milonas van Storm. "Hoewel de minister van Defensie dit voorjaar de maximaal toegelaten tiphoogte voor windturbines rond militaire vliegvelden heeft opgetrokken tot 150m, zijn de diensten van Defensie in dit specifieke geval van mening dat de tiphoogte toch beperkt moet blijven tot 122m."

"Daarnaast heeft Defensie op dit moment nog geen beslissing genomen over het aanpassen van een lokale trainingszone voor helikopters rond Outgaarden. Daarom worden de vijf windturbines in Outgaarden, tegen de grens met Wallonië, uit de aanvraag gehaald," zegt Jan Vercauteren van Elicio. "Het is niet uitgesloten dat voor één of meerdere van deze windturbines in de toekomst een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend."

Nieuw openbaar Onderzoek

Naar aanleiding van de wijzigingen in de vergunningsaanvraag wordt er in de vier betrokken gemeenten een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.

Dat start vandaag, zondag 20 oktober, en het eindigt op maandag 18 november.

De opmerkingen, adviezen en bezwaren die werden uitgebracht tijdens het eerste openbaar onderzoek van afgelopen zomer, worden automatisch mee opgenomen in het nieuwe openbaar onderzoek.

Gemeenschappelijk informatiemoment en website

Omdat het scenario van windturbines met een maximale tiphoogte van 122m al werd onderzocht in de oorspronkelijke vergunningsaanvraag, en omdat er voor de zomer al vier informatiemomenten plaats vonden, werd besloten één gemeenschappelijk informatiemoment één gemeenschappelijk informatiemoment te organiseren over de gewijzigde plannen.

Dat informatiemoment zal plaats vinden op maandag 4 november 2019 van 20u tot 21u in Buurthuis Willebringen, Willebringsestraat 34A, 3370 Boutersem. Tijdens een plenaire zitting worden de plannen en het verdere verloop van de vergunningsprocedure er toegelicht.

Vanaf dinsdag 22 oktober 2019 zal alle informatie over de wijzigingen ook te vinden zijn op de website www.windparkE40.be.

- einde -

Meer info

Eveline D.Milonas, PR & Communicatie Storm
T.: 03/210 07 06
M.: 0491/72 06 67
E.: [email protected]

Jan Vercauteren, Project Manager
T.: 059/569700
E.: [email protected]

Over Storm

Storm is een Belgische windparkontwikkelaar. De belangrijkste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA, PMF Infrastructure Fund NV, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, Black Swan NV en Clean Energy Invest CVBA. Omwonenden kunnen participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CVBA. Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Over Elicio

Elicio, onderdeel van de Nethys groep, is een Belgische energieproducent, internationaal actief binnen de sector van hernieuwbare energie.  Als elektriciteitsproducent halen we onze energie voornamelijk uit wind. We zijn actief in zowel onshore als offshore windenergie. Het totaalvermogen van onze operationele projecten bedraagt ruim 250MW. Meer info op www.elicio.be.

Eveline D.Milonas

Storm Management NV

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

[email protected]

www.storm.be