Plannen voor dertig windturbines in het oosten van Vlaams-Brabant nu ook online beschikbaar

Storm en Electrawinds lanceren www.windparkE40.be

De plannen van de windparkontwikkelaars Storm en Electrawinds (*hierin binnenkort opgevolgd door Elicio) voor een windpark langsheen de E40 in het oosten van Vlaams Brabant zijn nu ook online beschikbaar. Storm en Electrawinds zijn twee weken geleden gestart met een uitgebreide informatiecampagne rond het windpark van dertig turbines dat ze willen realiseren aan beide zijden van de autosnelweg E40 in de gemeenten Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden.

De afgelopen weken kwamen honderden inwoners van de betrokken gemeenten informatie inwinnen tijdens vier infodagen.

Op de website www.windparkE40.be kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden nu de voorlopige ligging raadplegen van alle windturbines. Ze kunnen er ook, huis per huis, bekijken welke effecten er aan de turbines verbonden kunnen zijn.

Op de website wordt aan de inwoners van de betrokken gemeenten gevraagd om hun vragen en opmerkingen door te geven voor 15 september 2014. De ontvangen reacties worden gebundeld, en zullen als basis dienen voor buurtoverleg dat dit najaar zal plaats vinden. Op basis van dat overleg zal het voorontwerp worden bijgestuurd.

Informatiefolders in gemeentehuizen

In de gemeentehuizen van Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden zijn vanaf maandag 30 juni informatiefolders te vinden over het geplande windpark. De folders bevatten een plan met het voorontwerp, en de nodige toelichting over de mogelijke effecten ervan.

(*Dit project maakt deel uit van de projecten van Electrawinds die worden overgedragen aan Elicio.)

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be