Storm bouwt hoogste windpark van België in Meer

In Meer (Hoogstraten) hebben Rik Röttger (gedeputeerde van leefmilieu van de provincie Antwerpen) en Ward Baets (schepen van leefmilieu van Hoogstraten) samen met Jan Caerts (gedelegeerd bestuurder van Storm) de werf geopend van het Storm-windpark in Meer. Het windpark wordt met een tiphoogte van 200m het hoogste van België.

De werf van het windpark bevindt zich achter de Transportzone aan de E19 in Meer. Het windpark zal bestaan uit drie windturbines met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 9.6 MW. Het park zal voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het elektriciteitsverbruik van 7.700 gezinnen. De turbines zullen een mast hebben van 143m, en wieken van 57m lang. Dat komt neer op een tiphoogte van 200m. Daarmee wordt het Storm-windpark in Meer het hoogste van België.

Momenteel wordt de fundering van de windturbines geplaatst. De constructie van de turbines staat gepland later dit voorjaar. De ingebruikname van het windpark is voorzien voor het najaar van 2015.

“We streven ernaar onze windparken steeds efficiënter te maken”, zegt gedelegeerd bestuurder Jan Caerts van Storm. “Dankzij de tiphoogte van 200m, vangen deze turbines nog meer wind en produceren ze dus aanzienlijk meer energie."

Storm zal later dit jaar een open werf organiseren voor de inwoners van Hoogstraten en andere geïnteresseerden.

Inwoners van de stad Hoogstraten zullen via de coöperatieve Storm CVBA de mogelijkheid krijgen om te delen in de winsten van de windturbines. Storm organiseert hiervoor informatievergaderingen in de loop van 2015. Wie interesse heeft, kan nu alvast een kijkje nemen op de website www.storm.be en zich inschrijven op de nieuwsbrief. 

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be