Storm en Clef plannen de ontwikkeling van twee windparken langsheen de A8/E429 in Doornik

Drie windturbines in Mourcourt, drie in Rumillies. Réunions d’information préalable op 8 en 15 mei

Doornik, 3 mei 2017. Storm en Clef hebben plannen om twee windparken, elk bestaand uit drie windturbines, te bouwen langsheen de autosnelweg A8/E429 in Doornik. De turbines zullen samen genoeg groene stroom produceren om te voorzien in het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 13 300  gezinnen.

Een eerste project, bestaande uit drie windturbines met een maximale tiphoogte van 150m, wordt gepland ten noorden van de autosnelweg A8/E429, ter hoogte van Mourcourt en Melles. Dit windpark, genaamd “Mourcourt”, zal voldoende groene stoom produceren om te voorzien in het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 6200  gezinnen.

Een tweede project wordt voorzien ten noorden van Rumillies, aan de zuidkant van de autosnelweg A8/E429. Dit project bestaat uit drie windturbines met een maximale tiphoogte van 180m. Het windpark, genaamd “Rumillies”, zal voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 7100  gezinnen.

Op de kaart hieronder wordt het inplantingsplan weergegeven van beide windparken.

Via de coöperatieve Clef hebben omwonenden de mogelijkheid om mee te investeren in beide projecten.

De afstand tussen beide windparken bedraagt ongeveer 2,5 km. Elk windpark maakt daarom het voorwerp uit van een apart Milieu Effecten Rapport. Voor elk windpark wordt er dan ook een apart informatiemoment, of 'réunion d’information préalable' (RIP), voorzien.

Storm en Clef nodigen de buurtbewoners graag uit op deze informatiemomenten die plaats vinden in het Centre Culturel de Mourcourt, 53 Rue du Vieux Comté, te Mourcourt 7543 , van 19u tot 21u, op volgende data:

-           maandag 8 mei voor het project in Mourcourt en

-           maandag 15 mei voor het project in Rumillies.

Over Clef

Clef is een burgercoöperatieve die windparken ontwikkelt en uitbaat in Wallonië (Picardië). www.clef-scrl.be

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be