Twee nieuwe windturbines in Zoersel officieel ingehuldigd.

Omwonenden planten 500 bomen nabij het nieuwe windpark in hun gemeente.

Het nieuwe Storm-windpark in Zoersel werd vanmiddag officieel ingehuldigd door Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen. Dat gebeurde in aanwezigheid van het gemeentebestuur van de gemeente Zoersel, het bestuur en heel wat coöperanten en medewerkers van Storm.

Gouverneur Cathy Berx en burgemeester Liesbeth Verstreken hebben vanmiddag samen met enkele jonge coöperanten van Storm de twee windturbines in Zoersel officieel ingehuldigd. 

Het windpark in Zoersel is gelegen langsheen de E34 en bestaat uit twee windturbines die samen genoeg groene stroom produceren om te voorzien in het jaarverbruik van zo'n 3.000 gezinnen. Daarmee wordt jaarlijks de uitstoot van 1.808.996 ton CO2 vermeden. De windturbines zijn sinds enkele weken aan het testdraaien en hebben tijdens de voorbije stormachtige periode al heel wat elektriciteit geproduceerd.

Vandaag werd in de buurt van één van de twee windturbines een halve hectare bos aangeplant. De bosplantactie werd georganiseerd door Natuurpunt Voorkempen. De vrijwilligers van Natuurpunt werden bijgestaan door tientallen coöperanten en medewerkers van Storm en hun gezinnen. De vijfhonderd bomen die geplant werden, halen op hun beurt jaarlijks nog eens 12 ton CO2 uit de atmosfeer.

"De voorbije jaren neemt het aantal vergunde windturbines in de provincie Antwerpen sterk af.  Een erg spijtige ontwikkeling van vele gemiste kansen. De nood aan een hernieuwbare energiemix en decentraal geproduceerde energie wordt immers alleen maar groter. Ik ben dan ook bijzonder blij en dankbaar dat projectontwikkelaar Storm, de gemeente Zoersel én 188 coöperanten met veel inzet en overtuiging deze twee windturbines realiseerden. Dankbaar ook omdat zo onze provincie weer dat beetje duurzamer wordt", zegt Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen.

Burgemeester Liesbeth Verstreken voegt toe dat “dit een reuzestap is in de energietransitie op Zoersels grondgebied waar we graag aan meegewerkt hebben.”

Guy Laurijssens van Natuurpunt geeft extra uitleg over de bosplantactie. "Deze bosplantactie kadert in de campagne Bos voor Iedereen van Natuurpunt. Met deze campagne dragen we ook bij aan het plan van minister Demir om 4000 ha extra bos te realiseren in Vlaanderen tegen 2024. Natuurpunt heeft zich geëngageerd om daarvan minstens 750 ha te realiseren. Dankzij de steun van Storm voor deze aanplant in Zoersel komt dat doel alvast weer een klein stapje dichterbij."

“Dit windpark is tot stand is gekomen dankzij een constructieve samenwerking met onder meer de provincie Antwerpen en de lokale besturen,” zegt Jan Caerts, gedelegeerd bestuurd van Storm. “We merken dat er een groot draagvlak is voor windenergie. Hier in Zoersel hebben heel wat buurtbewoners zich via onze coöperatieve Storm CV mee achter dit project gezet. Ook tijdens de open werf die we in oktober organiseerden mochten we heel wat Zoerselenaars op de werf verwelkomen.”

Inwoners van de gemeente Zoersel kregen eind 2021 via de coöperatieve Storm CV de mogelijkheid om te delen in de winsten van de windturbines. In totaal investeerden 188 omwonenden mee in het windpark.

Meer info over Windpark Zoersel vindt u op: https://www.storm.be/nl/windpark/zoersel

Eveline D.Milonas

Communication Manager, Storm

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be