Wind4Flanders, ArcelorMittal en Storm huldigen grootste windpark van Gentse Haven in

Gent, 20 april 2017 - Vlaams Minister van Energie, Bart Tommelein, en Vlaams Minister van Milieu, Joke Schauvliege, hebben deze donderdag 20 april 2017 een nieuw windpark op de site van ArcelorMittal in Gent officieel ingehuldigd. 

Het windpark telt 8 windturbines met elk een tiphoogte van 200 meter. Daarmee behoren deze turbines tot de hoogste van het land. De totale capaciteit van het park bedraagt 26,25 MW (5 x 3,45 MW en 3 x 3 MW). De windturbines zullen jaarlijks 70,8 miljoen kWh groene stroom produceren. Dit komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 20.000 gezinnen. Met dit nieuwe windturbinepark leveren de 3 partners een duurzame bijdrage tot hernieuwbare energie.

ArcelorMittal Belgium produceert jaarlijks 6 miljoen ton staal waarmee zijn klanten o.a. auto’s, gebouwen, huishoudapparaten, radiatoren, en… windturbines produceren. Zonder staal, geen hernieuwbare energie.

De sterkte van ArcelorMittal Belgium ligt in de mogelijkheid om te innoveren en de grenzen van het staal maken te blijven verleggen. Meer dan de helft van de huidige staalproducten, bestond 7 jaar geleden nog niet. Ook in windturbines zitten bijzonder innovatieve staalsoorten die in het onderzoekscentrum OCAS – een joint venture tussen ArcelorMittal en het Vlaamse gewest - ontwikkeld worden.

ArcelorMittal Belgium produceert het staal van de toekomst op een duurzame en milieuvriendelijke manier. Jaarlijks gaat gemiddeld 10-15% van de investeringen naar milieubeschermingsmaatregelen. Ook op het vlak van milieu staat innovatie dus centraal. De ArcelorMittal-site in Gent behoort bovendien tot de wereldtop op het vlak van CO2-en energie-efficiëntie:

  • In vergelijking met andere materialen, is staal de meest duurzame keuze naar productie en gebruik. Staal is oneindig recycleerbaar en heeft daardoor de kleinste CO2-voetafdruk in zijn volledige levenscyclus (van productie tot hergebruik na recyclage).
  • De wereldwijde CO2–voetafdruk van staal ligt gemiddeld 50% hoger dan het staal van ArcelorMittal. ArcelorMittal investeert in hernieuwbare energie en werkt aan doorbraakideeën om de CO2-uitstoot verder te doen dalen. Toch bedreigt het ETS-systeem (Emission Trading Scheme) in zijn huidige vorm het investeringsklimaat van de Europese staalindustrie omdat ETS vraagt om de CO2-uitstoot sneller te laten dalen dan wat er technologisch mogelijk is in de staalsector.
  • In het kader van de energiebeleidsovereenkomst (EBO) met de Vlaamse overheid, investeert ArcelorMittal Gent tussen 2015 en 2020 60 miljoen euro om zijn energie-efficiëntie verder te verbeteren.

De staalindustrie vormt een hoeksteen voor een duurzame circulaire economie, waarbij alle materialen die in de productie worden gebruikt, worden gerecupereerd en maximaal terug in de productieketen worden gebracht als secundaire energiebron en/of grondstof.

 

ENGIE Electrabel en Storm: voortrekkersrol in energietransitie

Wind4Flanders, een publiek-privaat partnership tussen ENGIE Electrabel en enkele financieringsverenigingen realiseerde 5 van de 8 nieuwe windturbines op de site van ArcelorMittal Gent. De voorbereidende werken gingen van start in januari 2016 en de eigenlijke bouw van de windturbines begon eind december. Sinds januari 2017 zijn ze volledig operationeel.

ENGIE Electrabel wil een voortrekkersrol opnemen in de energietransitie en helpt op die manier ook de processen van haar klanten te verduurzamen. De opgewekte groene elektriciteit wordt integraal gebruikt door ArcelorMittal Gent. Met de bouw van deze 5 nieuwe windturbines beschikt ENGIE Electrabel vandaag over 273,5 MW windcapaciteit.

Sinds 2013 betrekt ENGIE Electrabel via haar coöperatieve vennootschap, Electrabel CoGreen, ook de buurtbewoners van haar windturbineparken. Ze geeft hen de kans om te investeren in de projecten in hun buurt. Vandaag kregen deze buurtbewoners de mogelijkheid om hun windturbines te bezoeken waar ze uitleg kregen van onze experten.

De Vlaamse windparkontwikkelaar Storm bouwde 3 van de 8 nieuwe windturbines op de site van ArcelorMittal Gent. De bouw van de windturbines ging van start in januari 2016 en werd voltooid in februari 2017.

Storm beschikt vandaag over 64 MW aan operationele windcapaciteit in Vlaanderen. Later dit jaar neemt het nieuwe windparken in gebruik in Lokeren, Minderhout en Zandvliet.

Omwonenden kunnen participeren in de windparken van Storm via de coöperatieve Storm CVBA. 248 omwonenden van het Storm-windpark op de site van ArcelorMittal maakten van deze mogelijkheid gebruik.

Matthieu Jehl, CEO ArcelorMittal Belgium, zei : “Innovatie zit in onze genen, ook op het vlak van milieu. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam ondernemen. Dit nieuwe windpark op onze site – het grootste van de Gentse Haven – toont aan hoe de samenwerking tussen 3 partners een voorbeeld kan zijn van hoe bedrijven sterk inzetten op energie-efficiëntie. We zijn trots om onze bijdrage tot hernieuwbare energie te versterken. De nieuwe windturbines zijn ook een mooi voorbeeld van het belang van staal in ons dagdagelijkse leven. Zonder staal, geen hernieuwbare energie.”

Philippe Van Troeye, CEO ENGIE Benelux, zei : “Deze nieuwe windturbines illustreren op een mooie manier de ambitieuze windambities van ENGIE Electrabel. Samen met onze lokale partners willen we immers 500 MW aan windcapaciteit bouwen tegen 2020 om onze positie als grootste groene stroomproducent van België te bestendigen. Ook willen we de partner bij uitstek zijn om onze klanten te helpen in de energietransitie. Dit jaar bouwen we 23 nieuwe windturbines verspreid over Vlaanderen en Wallonië voor een totale capaciteit van 62 MW of het equivalent jaarverbruik van  43 000 gezinnen.”

Jan Caerts, CEO Storm, voegde toe : “Bij de ingebruikname van onze drie windturbines willen we graag ArcelorMittal danken voor het vertrouwen, net als de 248 omwonenden die via de coöperatieve Storm CVBA mee in dit windpark investeren. Onze turbines bij ArcelorMittal zijn de eerste turbines die Storm in gebruik neemt in 2017. Later dit jaar worden ook onze windparken in Lokeren, Zandvliet en Minderhout operationeel.”

Over ArcelorMittal in België

ArcelorMittal in Gent en Luik telt 5.800 medewerkers. De totale directe en indirecte tewerkstelling wordt op 13.000 jobs geraamd. Het bedrijf verzond 6,6 miljoen ton afwerkte staalproducten in 2016, bestemd voor de automobielsector en andere industriële sectoren zoals de bouwsector, witgoedsector, verpakkingssector… 

Over Wind4Flanders

Wind4Flanders is een 50/50 publiek-privaat partnership tussen ENGIE Electrabel en de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsook de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE). De coöperatieve vennootschap Wind4Flanders werd opgericht met als doel lokale actoren te betrekken bij de ontwikkeling van windturbineparken. ENGIE Electrabel staat in voor de operationele activiteiten.

Over ENGIE Electrabel

ENGIE Electrabel maakt deel uit van de ENGIE Groep, een wereldleider voor energie. De onderneming is marktleider in België waar ze elektriciteit produceert en elektriciteit, aardgas en energiediensten verkoopt. Ze biedt haar 2,73 miljoen residentiële, professionele en industriële klanten innovatieve energieoplossingen met toegevoegde waarde en een dienstverlening op maat. ENGIE Electrabel beschikt in België over een gediversifieerd en flexibel productiepark van 9.600 MW dicht bij haar klanten. De elektriciteit wordt geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen, fossiele brandstoffen en kernenergie. Door deze energiemix behoort het productiepark van ENGIE Electrabel tot de minst vervuilende van Europa met een CO2-uitstoot die ongeveer 50% onder het Europese gemiddelde ligt. De onderneming is de grootste groene stroomproducent van het land met een capaciteit aan hernieuwbare energie van 567 MW (waarvan 273,5 MW windcapaciteit). ENGIE Electrabel stelt 4.400 mensen te werk en is een van de belangrijkste werkgevers in België. Ze is er al meer dan een eeuw verankerd in de samenleving en ze neemt haar sociale verantwoordelijkheid op, met een bijzondere aandacht voor de kansarmen.

Over Storm

Storm is een Vlaamse windparkontwikkelaar. De belangrijkste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA, PMF Infrastructure Fund NV, PMV, Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV. Omwonenden kunnen participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CVBA. Op vandaag maakten al 2049 omwonenden van deze mogelijkheid gebruik. Storm baat operationele windparken uit in Wachtebeke, Wielsbeke, Westerlo, Maasmechelen, Geel, Genk, Dilsen-Stokkem, Meer, Desselgem en op de site van ArcelorMittal te Gent. Later dit jaar neemt Storm nieuwe windparken in gebruik in Lokeren, Minderhout en Zandvliet.

 

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be