Windparkontwikkelaars starten dialoog over windpark langsheen E40 in Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden

Inplanting en aantal windturbines bepaald in overleg met omwonenden

Leuven/Antwerpen/Oostende- De Vlaamse windparkontwikkelaars Storm en Electrawinds (hierin binnenkort opgevolgd door Elicio*) onderzoeken de mogelijkheid om een windpark te realiseren langsheen de autosnelweg E40 in de gemeenten Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. De ontwikkelaars willen het aantal windturbines, en de inplanting ervan, bepalen in nauw overleg met de inwoners van die gemeenten. Ze starten eerstdaags met een overlegronde.

“De Vlaamse overheid hanteert strenge ruimtelijke criteria voor de inplanting van windturbines,” zegt projectleider Tessa Van Ingelghem van Storm. “De overheid wil de open ruimte zoveel mogelijk vrijwaren. Daarom kiest ze ervoor om windturbines enkel toe te laten op plaatsen waar deze gebundeld worden met bestaande grootschalige infrastructuren zoals autosnelwegen.”

De 18 kilometer lange strook landbouwgebied links en rechts van de E40 in Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden is één van de weinige locaties in de provincie Vlaams-Brabant die voldoen aan de strikte criteria van de Vlaamse overheid.

“Ondanks de inspanningen van de diverse overheden is het aantal windturbines in Vlaams-Brabant nog relatief beperkt,” zegt projectleider Jan Vercauteren van Electrawinds/Elicio. “Vlaanderen telde op 31 december van vorig jaar 229 windturbines, waarvan 9 in de provincie Vlaams-Brabant. Eén en ander heeft ondermeer te maken met diverse technische beperkingen.”

“We willen heel uitdrukkelijk in dialoog treden met de inwoners van de betrokken gemeenten,” zegt Tessa Van Ingelghem van Storm. ”We nodigen hen uit om te overleggen over het aantal windturbines en de inplanting ervan.”

“Voor dat overleg nemen we ruim de tijd,” zegt Jan Vercauteren van Electrawinds/Elicio. “We gaan met de omwonenden bespreken wat er voor hen kan en wat niet. Op basis van dat overleg zal de inrichting van het windpark worden vastgelegd. We gaan ervan uit dat dat proces enkele maanden in beslag zal nemen.”

In een eerste stap worden inwoners van de betrokken gemeenten uitgenodigd op informatiedagen. Die zullen plaats vinden op volgende data en plaatsen:

• Zaterdag 14 juni van 10u tot 17u in Bierbeek, zaal Het Buurthuis, Pastoriestraat 2, 3360 Korbeek-Lo.

• Zaterdag 21 juni van 10u tot 17u in Tienen, zaal Het Posthof, Posthofstraat 20, 3300 Visssenaken.

• Dinsdag 24 juni van 16u tot 20u30 in Boutersem, zaal Het Buurthuis, Schoolstraat 15, 3370 Boutersem.

• Woensdag 25 juni van 16u tot 20u30 in Hoegaarden, zaal Kapittel in Het Kouterhof, Stoopkensstraat 24, 3320 Hoegaarden.

Tijdens deze informatiedagen worden de geïnteresseerden geïnformeerd over de mogelijke inrichting van het windpark.

De bezoekers worden uitgenodigd om hun vragen en opmerkingen over te maken. Dat kan schriftelijk of mondeling tijdens de informatievergaderingen, en via een website. De vragen en opmerkingen worden gebundeld en dienen als basis voor buurtoverleg, dat gepland wordt voor dit najaar.

“Op basis van de vragen en opmerkingen zullen we na de zomer opnieuw met de inwoners in gesprek treden over de windturbines in hun gemeente,” zegt Tessa Van Ingelghem van Storm. “De uitkomst van dat overleg zal bepalen hoe en waar het windpark wordt ingericht. De uiteindelijke plannen zullen toegelicht worden tijdens informatievergaderingen volgend jaar.”

Pas na afloop van het overleg zullen Storm en Elicio de nodige vergunningen aanvragen voor het geplande windpark. Dat zal naar verwachting gebeuren in de loop van 2015.

(*Dit project maakt deel uit van de projecten van Electrawinds die worden overgedragen aan Elicio.)

Tessa Van Ingelghem

Projectleider, Storm

Over Storm

Storm ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op land in België. Het bedrijf heeft een vijftigtal windturbines operationeel of in aanbouw. De voornaamste stakeholders van Storm zijn TINC Comm.VA., PMV NV (en verwante vennootschappen), Clean Energy Invest CVBA en Black Swan NV (en verwante vennootschappen). Lokale besturen die dat willen, kunnen mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm. Omwonenden kunnen rechtstreeks participeren in de Storm-windparken via de coöperatieve Storm CV.

Voor meer informatie, surf naar www.storm.be.

Neem contact op met

Borsbeeksebrug 22 2600 Antwerpen

03 210 07 20

info@storm.be

www.storm.be